PNT Rzeszów – Dworzysko

PNT RZESZÓW – DWORZYSKO

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko położony jest na terenie Powiatu Rzeszowskiego, który tworzy 14 gmin, położonych wokół miasta Rzeszowa. Powiat leży w  południowo – wschodniej Polsce, w centralnej części województwa podkarpackiego. Obecnie zajmuje powierzchnię 1 157 km2, a zamieszkuje go ponad 160 tyś. mieszkańców. Posiada dobrą infrastrukturę techniczną oraz dogodne połączenia komunikacyjne.

Powiat Rzeszowski uznaje się za jeden z  najdynamiczniej rozwijających się powiatów ziemskich Podkarpacia. Od lat koncentruje swoje działania na stworzeniu przyjaznego klimatu gospodarczego, oraz dba o  korzystne warunki inwestycyjne dla przedsiębiorców. Dlatego też wspierając rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości,  Powiat Rzeszowski jako jedyny w  Polsce, posiadając własny tak duży obszar inwestycyjny (83,42 ha),  zdecydował się na  jego pełne uzbrojenie i  budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko.

Inwestorom udostępniono w pełni uzbrojone tereny o powierzchni 83,42 ha.  Każda działka przeznaczona pod inwestycję posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, w tym zapotrzebowanie w energię elektryczną według indywidualnych potrzeb Inwestora. Dodatkowo na terenie Parku została wybudowana farma ogniw fotowoltaicznych, kompleksowa sieć monitoringu, sieć ciepłownicza, oraz sieć instalacji odgromowych.

Logo Parku Naukowo TechnologicznegoPark Rzeszów – Dworzysko to obecnie największy i najatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny w  granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia. Jest to miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych i wielkim potencjale ludzkim. Misją Parku jest stworzenie i trwały rozwój liczącego się  ośrodka gospodarczego, bazując na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w  którym przedsiębiorcy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu. W dniu 02.12.2014 r. obszar PNT został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec, dzięki temu Inwestorzy mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe.

Atutem Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko jest jego doskonałe położeniena skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Niedaleko przebiega  autostrada A4 i  droga ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy – Polska – Ukraina. W pobliżu Parku funkcjonuje  prężnie rozwijające się międzynarodowe lotnisko  Rzeszów – Jasionka regularnie obsługujące ruch pasażerski i  towarowy. Dla całego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczający obszar pod działalność przemysłowo – usługową. Ulokowanie inwestycji w PNT Rzeszów – Dworzysko, daje możliwość realizacji własnych pomysłów, działalności w dynamicznie rozwijającym się mieście i  regionie o  dużym potencjale gospodarczym. Jest miejscem dla firm tworzących nowoczesne technologie, prowadzących działalność o charakterze innowacyjnym. Będzie angażowało regionalny potencjał naukowo – badawczy, gospodarczy oraz infrastrukturalny. Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko jest kluczowym dla rozwoju Podkarpacia przedsięwzięciem inwestycyjnym, dzięki któremu Powiat Rzeszowski stworzy serce gospodarcze dla miasta i całego regionu.

 

Zasady naboru i selekcji przyszłych inwestorów:

  • Zgłoszenie inwestora do Biura Parku Naukowo – Technologicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie [POBIERZ DOKUMENTY APLIKACYJNE],
  • Ocena poziomu innowacyjności potencjalnego inwestora przez zespół ekspertów, powołany przez Zarząd Powiatu,
  • Zgoda Zarządu Powiatu na realizację przedsięwzięcia w Parku,
  • Ogłoszenie przetargu na sprzedaż terenów dla inwestorów spełniających kryteria funkcjonowania w Parku.

Terenami uzbrajanymi w ramach zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działania I.3 Wspieranie innowacji, zarządza Biuro Parku Naukowo-Technologicznego mieszczące się w siedzibie Powiatu Rzeszowskiego, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, IV piętro Biuro zajmuje się:

  • Kompleksową realizacją projektu,
  • Udostępnianiem oraz oferowaniem przyszłym inwestorom przygotowanych terenów inwestycyjnych,
  • Pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym pomocowych z Unii Europejskiej dla inwestorów chętnych do realizacji inwestycji,
  • Wydawaniem warunków przyłączeniowych do sieci infrastruktury technicznej dla przedsiębiorców lokujących się na terenie PNT Rzeszów – Dworzysko.

Inwestorów zainteresowanych terenami naszego Parku zapraszamy do kontaktu
Koordynator Projektu: Waldemar Pijar, tel. 17 230 06 51, fax 17 230 06 49, tel. kom. 795 431 423, e-mail: waldemar.pijar@powiat.rzeszowski.pl

Kinga Namięta – Majka, tel.  17 230 07 45,  17230 07 46, e-mail: kinga.majka@powiat.rzeszowski.pl