“Kryzys wywołany najpierw pandemią, później wojną na Ukrainie mocno skomplikował naszą działalność tak jak wszystkich innych samorządów lokalnych. Nie poddajemy się jednak. Naszym priorytetem były i są inwestycje w powiecie oraz poprawa jakości życia mieszkańców. I mimo przeciwności to się udaje – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski”

Powiat Rzeszowski zaliczany jest do najprężniej rozwijających się jednostek samorządu terytorialnego. Działania władz samorządowych są nakierowane przede wszystkim na stworzenie na tym terenie jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego regionu oraz rozwój istniejącej infrastruktury.

Park „Dworzysko”

Sztandarową inwestycją Powiatu Rzeszowskiego jest realizowany z powodzeniem od 10 lat projekt Parku Naukowo-Technologicznego w Rzeszowie. To ewenement na skalę kraju, gdy samorząd tworzy od podstaw miejsce w którym inwestują największe, międzynarodowe firmy i przyczynia się do tworzenia na swym terenie miejsc pracy.

Nie przypadkiem „Dworzysko” nazywane jest często „gospodarczym sercem regionu”. Otworzona w 2014 roku strefa obejmuje 83,42 hektara terenu, w pełni przygotowanego pod inwestycje. Doskonała lokalizacja oraz coraz lepsza komunikacja (sąsiedztwo autostrady 4, drogi ekspresowej S-19, drogi krajowej E-371, bliskość portu lotniczego Rzeszów-Jasionka) są zachętą dla inwestorów.

Dotychczas sprzedano inwestorom większość dostępnego terenu. Już teraz na terenie „Dworzyska” swoją działalność prowadzi 12 firm.

Kolejne 4 zakończyły budowę i przygotowują się do rozpoczęcia działalności, natomiast pozostałe firmy są w trakcie budowy. Aktualnie sprzedanych zostało 58 działek dla 35 inwestorów. Łączna wartość inwestycji ulokowanych w parku wynosi blisko 800 milionów złotych.

W ostatnim czasie inwestycje w „Dworzysku” zapowiedziały kolejne koncerny. Jednym z nich jest Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska sp. – o.o.- światowy lider na rynku systemów hamulcowych i innych systemów dla pojazdów szynowych i użytkowych. Firma zbudowała obiekt o powierzchni ok. 23 tysięcy metrów kwadratowych, z czego ok. 19 tysięcy metrów to hala produkcyjna, zaś 4 tysiące metrów to pomieszczenia biurowe. Rozpoczęcie działalności produkcyjnej planowane jest na styczeń 2023 roku, pracę znajdzie tu co najmniej 350 osób. Plany koncernu zakładają rozbudowanie tutaj w niedalekiej przyszłości centrum serwisowego i powiększenie powierzchni zakładu nawet o 35 tysięcy metrów kwadratowych.

W październiku wejście do „Dworzyska” ogłosiła spółka Hydro-Met, działająca w branży wodno-kanalizacyjnej. Wykonuje ona instalacje wentylacji mechanicznej. Na terenie parku firma planuje wybudować halę produkcyjną z częścią biurową i powierzchnią magazynową. Nieco wcześniej działkę zakupiła tu firma CHDE Polska S.A., która zapowiedziała zainwestowanie 50 milionów złotych w budowę zakładu produkującego wyroby farmaceutyczne.

“Zainteresowanie parkiem przeszło nasze oczekiwania. Już dzisiaj obecne tu firmy zatrudniają około dwóch tysięcy osób. Liczyliśmy, że docelowo w Dworzysku znajdzie pracę około 3,5 tysiąca osób, tymczasem już teraz szacujemy, że ogółem tych miejsc pracy będzie 4 tysiące – cieszy się Waldemar Pijar, sekretarz Powiatu Rzeszowskiego, Koordynator projektu Parku Naukowo- Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”.

Prorozwojowy budżet

W 2022 roku wydatki budżetowe Powiatu Rzeszowskiego zaplanowano na prawie 250 milionów złotych. Znaczną ich część pochłonęły lub pochłoną inwestycje, zwłaszcza drogowe. Do największych, realizowanych w tym roku przez Powiat prac należy zaliczyć m.in. łącznik drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19, I etap budowy łącznika z autostrady A4 do węzła Rzeszów-Rzeszów Północ.

Część inwestycji była możliwa dzięki zastrzykowi środków rządowych. I tak dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe było rozpoczęcie robót m.in. przy przebudowie drogi powiatowej Błażowa – Piątkowa – Harta, dróg powiatowych na terenie gminy Dynów i drogi powiatowej od granic Rzeszowa do pasa kolejowego nr 2091. Lista tegorocznych inwestycji obejmowała również odbudowę mostu na Potoku w Piątkowej, obiektu mostowego w Futomie, a także przebudowę 11 przejść dla pieszych.

W tegorocznym budżecie pokaźne środki zarezerwowano również na inwestycje w obiekty użytkowe należące do Powiatu i jednostek podległych, m.in. przebudowę budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie. Środki na modernizację tego budynku Powiat pozyskał z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Inwestycja zostanie dostosowana do potrzeb jednostek starostwa powiatowego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dzięki tej modernizacji jednostki te uzyskają lepsze warunki do spełniania swojej misji – dbania o najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu.

Z innych inwestycji, kontynuowane są prace nad przebudową obiektów Zespołu Szkół w Tyczynie (przy wsparciu środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki). Nieustannie inwestuje się również w rozwój placówek zdrowotnych i opiekuńczych: rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie czy Domu Pomocy Społecznej w Górnie.