Władze Powiatu Rzeszowskiego zdecydowały o przekazaniu Miastu Rzeszów infrastruktury wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej wybudowanej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów Dworzysko”. Umowę o darowiźnie podpisano 1 marca. Wartość przekazanego majątku to niemal 30 milionów złotych.

– Imponująca infrastruktura, która w ostatnich latach powstała w strefie „Dworzysko” została wybudowana ze środków powiatowych i funduszy zewnętrznych. Była ona niezbędna do funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego i zachęcenia inwestorów. Nasze plany zostały zrealizowane. Przekazanie miastu infrastruktury to naturalna kolej rzeczy. Miasto dysponuje odpowiednimi jednostkami uprawnionymi do jej eksploatacji – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski

– Przekazany majątek to m.in. sieci wodociągowe, kanalizacja, sanitarna i deszczowa, przepompownie. Łączna jego wartość wynosi około 30 milionów złotych. Zmiana właściciela w żadnym stopniu nie wpłynie na funkcjonowanie infrastruktury i nie powoduje żadnych konsekwencji dla jej użytkowników, czyli firm działających na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” – dodaje Waldemar Pijar, sekretarz Powiatu Rzeszowskiego, od początku zajmujący się tworzeniem strefy.

Umowa darowizny dotyczy m.in. 5 przepompowni ścieków sanitarnych, 14,59 kilometra sieci sanitarnych i wodociągowych, 11, 62 km sieci kanalizacji deszczowej, 7,61 km gazociągów, 2,6 km sieci ciepłowniczej Przekazanie infrastruktury możliwe było dzięki temu, że upłynął czas tzw. trwałości projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Historia parku „Rzeszów-Dworzysko” sięga 2007 roku, gdy Powiat złożył wniosek o wpisanie projektu przyszłego „Dworzyska”, tworzonego już od podstaw, na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji). 9 września 2012 roku została oficjalnie podpisana umowa na realizację inwestycji pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość projektu opiewała na 78 milionów złotych, z czego 53,2 mln stanowiło dofinansowanie unijne, zaś 21,4 mln miało pochodzić z budżetu powiatowego.

W marcu 2013 roku przekazano wyłonionemu wykonawcy plac budowy, zaś półtora roku później, 16 października 2014 roku, doszło do uroczystego oddania uzbrojonego terenu o powierzchni 55,46 hektara. Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko” został oficjalnie uruchomiony. 18 września 2015 roku zakończono uzbrajanie kolejnych 27,95 ha terenu. Park otrzymał wówczas imię osoby, która przyczyniła się do jego powstania – tragicznie zmarłej w wyniku katastrofy smoleńskiej – minister rozwoju regionalnej i poseł z okręgu rzeszowskiego Grażyny Gęsickiej. W ramach inwestycji kompleksowo uzbrojonych zostało 83,42 hektarów terenów inwestycyjnych.

Dzisiaj Park Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” jest gospodarczym sercem regionu. Działa tu ponad trzydziestu dużych inwestorów. Funkcjonują tu m.in. firmy z branży lotniczej, e-mobilności, automatyki przemysłowej, budowlanej, handlowej, odzieżowej, kosmetycznej, medycznej, metalowej. Są obecni znani na całym świecie producenci i dystrybutorzy. Wartość dotychczasowych inwestycji to ok. 550 milionów złotych, dzięki którym powstały setki nowych miejsc pracy (docelowo trzy tysiące).

(j)