Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie

W dniu 03.04.2015 r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a  Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna z siedzibą w  Krośnie – Lider Konsorcjum, dotyczącą wykonania robót budowlanych na zadania pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów – Dworzysko” – II etap. W  ramach umowy kompleksowo uzbrojonych zostanie kolejnych 27.48 ha położonych na terenie gminy Głogów Małopolski. Na powierzchni 1 ha wybudowana zostanie farma ogniw fotowoltaicznych, oraz wykonana zostanie regulacja rowu nr 5 odprowadzająca wody opadowe z terenu Parku do rzeki Czarna.

podpis-umowy-13-04-15-fot1 podpis-umowy-13-04-15-fot2