PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY „RZESZÓW – DWORZYSKO” TEMATEM WARSZTATÓW ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ TWORZENIA PRZEZ ARP. S.A. POLSKICH PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH

W dniu 10 stycznia 2020 r. odbyły się warsztaty dotyczące koncepcji tworzenia przez ARP S.A. Polskich Parków Przemysłowych. W warsztatach tych uczestniczyli pracownicy  Oddziału ARP S.A. w Mielcu i w Tarnobrzegu, przedstawiciele SSE „Starachowice” S.A. oraz firma z grupy ARP S.A.

Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie różnych projektów innowacyjnych , co dało możliwość wymiany doświadczeń  z tego zakresu.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności naszej strefy inwestycyjnej, Parku Naukowo – Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” od momentu  koncepcji stworzenia do jego realizacji zostały przedstawione przez Waldemara Pijara, Sekretarza Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Parku na czele z  Dyrektorem Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Panem  Krzysztofem Jaroszem.