Jedną ze sztandarowych inwestycji realizowanych przez samorząd powiatu rzeszowskiego w okresie jego funkcjonowania była, zakończona w 2015 r., budowa Parku Naukowo – Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko”. We wrześniu tego roku obchodziliśmy 10-lecie od momentu podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia, co czyni okazję do przyjrzenia się jak z konceptu narodziła się jedna z największych i najprężniej rozwijających się stref gospodarczych naszego regionu.

Jedyna taka strefa w regionie

Wyjątkowość tej inwestycji polega na tym, iż była ona realizowana przez powiat na terenach będących jego własnością. Pod tym względem jest to jedyna taka inwestycja w kraju. Przedsięwzięcie to w istotny sposób wpłynęło i nadal wpływa na ożywienie gospodarcze oraz społeczne regionu. Realizacja tego kilkuletniego projektu zamknęła się w kwocie 78 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 53 mln zł. pozyskano z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej I – Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 – Wspieranie Innowacji.

Koordynatorem przedsięwzięcia, które zmieniło gospodarcze postrzeganie powiatu rzeszowskiego, był Pan Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego. Dzięki kompleksowo uzbrojonym terenom inwestycyjnym, położonym w centralnej części Podkarpacia, powiat rzeszowski tworzy dobry klimat do społeczno-gospodarczego rozwoju i sam staje się jego inicjatorem.

To co 10 lat temu było koncepcją i wdawało się jedynie mrzonką dziś przekształciło się w gospodarcze serce naszego regionu. Park Naukowo- Technologiczny „Rzeszów- Dworzysko” przekroczył nasze oczekiwania, stając się powodem do dumy, będąc jednocześnie inspiracją dla innych samorządów w jaki sposób realizować podobne inwestycje – Mówił Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego.

W tym roku, we wrześniu, mija 10 lat od podpisania umowy na realizację projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Nieco ponad dwa lata po tym wydarzeniu, bo 16.10.2014 r. oddano uroczyście 55,46 ha terenu otwierając uroczyście działalność nowo powstałej strefy gospodarczej. Park Naukowo -Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” otrzymał imię śp. Grażyny Gęsickiej minister rozwoju regionalnego w latach 2005–2007 oraz posłanki z Podkarpacia w latach 2007–2010. Fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa umieszczona na okolicznościowym obelisku na terenie Parku.

Dziś Dworzysko to kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny położony w granicach administracyjnych Rzeszowa o powierzchni 83 hektarów, co sprawia, iż jest to jeden z największych i najatrakcyjniejszych terenów na Podkarpaciu. Został uzbrojony w sieć dróg, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, energetyczną, a także w ciepło systemowe, monitoring oraz sieć odgromową. Inwestorzy mogą korzystać z ulg podatkowych oferowanych przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu zawarta w dniu 26.02.2015 r. otworzyła drogę do przetargów na działalność w strefie oraz na sprzedaż gruntów pod inwestycje. Warunkiem, by znaleźć się w parku, jest innowacyjność.

Nieustanny rozwój

W ramach II etapu budowy Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” wykonana została farma ogniw fotowoltaicznych na obszarze 0,95 ha o łącznej mocy 0,58 MW. Wyprodukowana energia jest dostarczana do sieci energetycznej PGE, a kwota z jej sprzedaży przeznaczana jest na bieżące utrzymanie terenu parku.

Warto przypomnieć, że na „Dworzysku” pojawiły się firmy m.in. z branży chemicznej, handlowej, lotniczej, kosmetycznej i odzieżowej.

Do końca sierpnia 2022 roku sprzedanych zostało 57 działek (34 inwestorów) o powierzchni w sumie 50, 9868 ha. Wartość inwestycji wynosi 607 661 400 netto (747 423 522 brutto). Firmy, które zakupiły działki na terenie Parku docelowo zatrudnią ok. 2000 osób.

Utworzenie PNT „Rzeszów –Dworzysko” było strzałem w dziesiątkę i pobudziło gospodarczo nasz region. Jako pierwszy powiat w Polsce zdecydowaliśmy się na taki krok, od początku naszą misją tworzenia Parku było wsparcie przedsiębiorczości, a dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa przyczynia się do zmniejszania stopy bezrobocia w naszym regionie. – Mówi Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

Park przyciąga kolejne firmy, bo jest w pełni uzbrojony, całkowicie przygotowany pod natychmiastowe rozpoczęcie budowy. Atutem parku jest przede wszystkim jego doskonała lokalizacja na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy-Polska-Ukraina. W Jasionce, z którą Park jest doskonale skomunikowany, funkcjonuje międzynarodowe lotnisko. Działki posiadają uregulowany stan prawny, bo ich właścicielem jest powiat. Dla całego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym obszar ten przeznaczony został pod działalność przemysłowo-usługową. Ponadto, o czym warto wspomnieć, powiat oferuje pomoc na każdym etapie inwestycji oraz zaopatrzenie w energię elektryczną według indywidualnych potrzeb.

Przez 10 lat Park Naukowo-Technologiczny stał się prawdziwą „lokomotywą rozwoju” dla całego Podkarpacia – „gospodarczym sercem” miasta i całego regionu. Nieustannie powstają w nim zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa z nowymi miejscami pracy.