𝐏𝐫𝐳𝐞𝐭𝐚𝐫𝐠𝐢 𝐰 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐮 𝐍𝐚𝐮𝐤𝐨𝐰𝐨-𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐦 „𝐑𝐳𝐞𝐬𝐳𝐨́𝐰-𝐃𝐰𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐤𝐨”.

𝐏𝐫𝐳𝐞𝐭𝐚𝐫𝐠𝐢 𝐰 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐮 𝐍𝐚𝐮𝐤𝐨𝐰𝐨-𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐦 „𝐑𝐳𝐞𝐬𝐳𝐨́𝐰-𝐃𝐰𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐤𝐨”.
W pierwszej połowie grudnia rozstrzygnięte zostaną dwa przetargi na inwestycje w prowadzonym przez Powiat Rzeszowski Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”. W ten sposób plany związane z pozyskaniem inwestorów do strefy zostaną zrealizowane w całości.
Już dzisiaj w istniejącym od 2014 roku parku działa 36 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 2,5 tysiąca osób. Trwa budowa kolejnych obiektów. Docelowo w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko” funkcjonować będzie 40 przedsiębiorstw dających pracę co najmniej 4,5 tysiąca osobom.
– 𝑀𝑜𝑧̇𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐́, 𝑧̇𝑒 𝑘𝑜𝑛́𝑐𝑧𝑦𝑚𝑦 𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑝𝑜𝑠𝑧𝑢𝑘𝑖𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜́𝑤. 𝑈𝑑𝑎ł𝑜 𝑛𝑎𝑚 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑡𝑢𝑡𝑎𝑗 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐𝑖𝑎̨𝑔𝑛𝑎̨𝑐́ 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑦 𝑧 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧̇𝑦 𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖𝑐𝑧𝑒𝑗, 𝑒-𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖, 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑦𝑘𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑚𝑦𝑠ł𝑜𝑤𝑒𝑗, 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗, ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑜𝑤𝑒𝑗, 𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑧̇𝑜𝑤𝑒𝑗, 𝑘𝑜𝑠𝑚𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗, 𝑚𝑒𝑑𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗, 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑤𝑒𝑗. 𝑆𝑎̨ 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛𝑖 𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖 𝑛𝑎 𝑐𝑎ł𝑦𝑚 𝑠́𝑤𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑖 𝑑𝑦𝑠𝑡𝑟𝑦𝑏𝑢𝑡𝑜𝑟𝑧𝑦.
𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠́𝑐́ 𝑑𝑜𝑡𝑦𝑐ℎ𝑐𝑧𝑎𝑠𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑗𝑖 𝑡𝑜 𝑜𝑘. 2,5 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑧ł𝑜𝑡𝑦𝑐ℎ – mówi Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego, od początku zajmujący się tworzeniem strefy.
– 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑁𝑎𝑢𝑘𝑜𝑤𝑜-𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑧𝑛𝑦 „𝑅𝑧𝑒𝑠𝑧𝑜́𝑤-𝐷𝑤𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑘𝑜” 𝑜𝑘𝑎𝑧𝑎ł 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑜𝑔𝑟𝑜𝑚𝑛𝑦𝑚 𝑠𝑢𝑘𝑐𝑒𝑠𝑒𝑚. 𝑍𝑎𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑜 𝑧𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜́𝑤, 𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑧̇ 𝑤𝑦𝑚𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖 𝑤 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒 𝑤 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖 𝑢𝑡𝑤𝑜𝑟𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦, 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑟𝑜𝑠ł𝑦 𝑤𝑟𝑒̨𝑐𝑧 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑒 𝑜𝑐𝑧𝑒𝑘𝑖𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎. 𝐷𝑧𝑖𝑠𝑖𝑎𝑗 𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑦𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑐𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑢 – uważa Starosta Rzeszowski Marek Sitarz.
W grudniu odbędzie się również przekazanie przez Powiat Rzeszowski Miastu Rzeszów pozostałej infrastruktury na terenie parku. Będą to drogi, monitoring wizyjny i sieć odgromowa. To kolejne przekazanie części infrastruktury samorządowi miejskiemu. W marcu zeszłego roku władze Rzeszowa przejęły od powiatu m.in. 5 przepompowni ścieków sanitarnych, 14,59 kilometra sieci sanitarnych i wodociągowych, 11, 62 km sieci kanalizacji deszczowej, 7,61 km gazociągów, 2,6 km sieci ciepłowniczej.
– 𝑃𝑟𝑧𝑒𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑎𝑠𝑡𝑢 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑦 𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦. 𝑀𝑖𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑦𝑠𝑝𝑜𝑛𝑢𝑗𝑒 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑑𝑛𝑖𝑚𝑖 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑘𝑎𝑚𝑖 𝑑𝑜 𝑗𝑒𝑗 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖. 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑤ł𝑎𝑠́𝑐𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑎 𝑤 𝑧̇𝑎𝑑𝑛𝑦𝑚 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑖𝑢 𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑝ł𝑦𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑗𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑦 𝑖 𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑜𝑑𝑢𝑗𝑒 𝑧̇𝑎𝑑𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑑𝑙𝑎 𝑗𝑒𝑗 𝑢𝑧̇𝑦𝑡𝑘𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘𝑜́𝑤, 𝑐𝑧𝑦𝑙𝑖 𝑓𝑖𝑟𝑚 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑗𝑎̨𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑢 𝑁𝑎𝑢𝑘𝑜𝑤𝑜-𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 „𝑅𝑧𝑒𝑠𝑧𝑜́𝑤-𝐷𝑤𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑘𝑜” – dodaje Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego.
(s)