Wsparcie dla przedsiębiorców powiatu rzeszowskiego.

Starostwo Powiatowe zorganizowało konferencję skierowaną do przedsiębiorców z naszego regionu. Podczas spotkania podpisano porozumienie przez Województwo  Podkarpackie z Agencją Rozwoju Przemysłu. Dzięki tej umowie obie instytucje będą wspólnie działać na rzecz rozwoju regionu, m. in. poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu rzeszowskiego
Starosta Rzeszowski zorganizował konferencję poświęconą wspieraniu przedsiębiorców z naszego regionu. Prelegenci podkreślali ważną rolę dotycząca instrumentów wsparcia firm działających w regionie a szczególnie powiecie rzeszowskim.
– Powiat Rzeszowski jako jedyny samorząd terytorialny w kraju zdecydował się na założenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”. W ten sposób wyszliśmy na przeciw potrzebom przedsiębiorców. Dążenie do rozwoju nie może jednak przesłonić norm etycznych i tego że najważniejsi są ludzie. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców z naszego powiatu do współdziałania z naszym samorządem i wierzę, że to spotkanie przyniesie ze sobą odpowiedzi na nurtujące was  pytania – powiedział na wstępie Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

Najważniejszą częścią konferencji było podpisanie wspomnianego porozumienia. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z województwem podkarpackim. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie m.in.: promocji możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim, pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz gromadzenia i udostępniania inwestorom informacji gospodarczych o regionie podkarpackim i dostępnych terenach inwestycyjnych na terenie województwa.

Niższe podatki
Podczas konferencji wskazano na możliwości  związane z ulgą dotycząca podatku dochodowego dla przedsiębiorców z naszego regionu. I tak mali przedsiębiorcy mogą liczyć na 70 procentową zniżkę, średni 60 proc. zaś duże przedsiębiorstwa na 50 proc. Okres ulgi podatkowej w naszym województwie wynosi 15 lat. A jakie wiążą się dla inwestor. Z takich ulg mogą korzystać przedsiębiorcy działający  w branży przemysłowej, działalności B+R, IT, nowoczesne usługi dla biznesu. Poruszono temat otwartych innowacji i transferu technologii a także wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mikro, male  i średnie przedsiębiorstwa mogą również korzystać z pożyczek wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwota wsparcia to od 300 do 600 tys zł.

Kolejnym punktem konferencji było ukazanie współpracy biznesu z Podkarpackim Centrum Innowacji oraz podkreślenie właściwej obsługi inwestora będącej kluczem do realizacji inwestycji. Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podkreślił jak ważna jest współpraca inwestorów z jednostkami samorządu terytorialnego, za przykład podał współpracę agencji z Parkiem Naukowo Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko” im. dr Grażyny Gęsickiej na którego terenie znajdują się grunty inwestycyjne cieszące się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców.

Duże zainteresowanie wśród zebranych na sali przedsiębiorców wzbudził temat pożyczek na działalność bieżącą i finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej szczegóły związana z taką formą wsparcia można zdobyć w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W trakcie konferencji zainteresowani przedsiębiorcy mieli możliwość bezpośrednio porozmawiać i zdobyć informację od przedstawicieli samorządu województwa i powiatu lub agencji obsługujących biznes.

Na zakończenie  głos zabrał  Krzysztof Jarosz dyr. Parku Naukowo Technologicznego Rzeszów Dworzysko a zarazem przedstawiciel gospodarza tej ważnej dla naszych przedsiębiorców konferencji czyli Starosty Rzeszowskiego. Podziękował on wszystkim prelegentom i podkreślił jak ważna i kluczowa jest współpraca samorządu z biznesem, która może zaowocować miejscami pracy dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego.