Przetarg nieograniczony – II etap budowy PNT Rzeszów-Dworzysko

Dnia 31.12.2014 r. został ogłoszony przetarg w związku z II etapem budowy PNT Rzeszów-Dworzysko budowanego w ramach  projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie Innowacji. W ramach II etapu zostanie uzbrojonych 24,9 ha dodatkowego obszaru na terenie miejscowości Pogwizdów Nowy, przylegającego do obecnie wykonanej części PNT Rzeszów-Dworzysko. Dodatkowo wykonana zostanie regulacja rowu nr 5 odprowadzającego wody opadowe z terenu Parku, aż do ujścia do rzeki Czarna, a także budowa innowacyjnej farmy ogniw fotowoltaicznych na pow. 1 ha, produkująca energię elektryczną.

Termin składania ofert przez wykonawców upływa dnia 16.02.2015 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniższym linku:
http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466