PODPISANIE UMOWY Z AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ W MIELCU W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO RZESZÓW-DWORZYSKO W RAMACH SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC.

W dniu 26.02.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie odbyło się spotkanie połączone z konferencją prasową związane z podpisaniem przez Powiat Rzeszowski oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, umowy w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Pomoc publiczna w strefie stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu kosztów nowej inwestycji, oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Zgodnie z mapą regionalnej pomocy publicznej (obowiązującą od lipca 2014 r.) maksymalna intensywność pomocy publicznej dla obszarów objętych mielecką strefą wynosi 50% dla obszarów należących do województwa podkarpackiego. W/w intensywność dotyczy przedsiębiorców dużych, dla średnich podwyższona jest o 10%, a dla małych o 20%. Dzięki temu wszystkie firmy lokujące się na terenie PNT Rzeszów-Dworzysko będą mogły liczyć na ulgi podatkowe.