TERENY PNT RZESZÓW – DWORZYSKO OBJĘTE ODDZIAŁYWANIEM STREFY EKONOMICZNEJ EURO – PARK MIELEC

Dnia 2.12.2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przyjęte rozporządzenie włącza w granice strefy grunty o łącznej powierzchni 110 ha, w tym grunty położone na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko.

Celem przedłożonej zmiany granic strefy  była intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji, a szczególnie inwestycji innowacyjnych, podnoszących konkurencyjność gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy.