Powiat Rzeszowski przekazał Miastu Rzeszów infrastrukturę drogową w Parku Naukowo-Technologicznym "Rzeszów-Dworzysko"

Powiat Rzeszowski przekazał Miastu Rzeszów infrastrukturę drogową w Parku Naukowo-Technologicznym  "Rzeszów-Dworzysko"

W dniu 20 grudnia br. władze Powiatu Rzeszowskiego przekazały Gminie Miasto Rzeszów wybudowaną przez powiat infrastrukturę w postaci wewnętrznych dróg na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” wraz z monitoringiem i systemem odgromowym dla całego parku. Wartość przekazanego majątku to ponad 20 milionów złotych.

Umowę darowizny podpisali przedstawiciele Powiatu Rzeszowskiego: Starosta Rzeszowski Marek Sitarz oraz Wicestarosta Rzeszowski Tadeusz Pachorek. Miasto Gminę Rzeszów reprezentował Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Grzegorz Tarnowski.

            W marcu 2022 r. miało miejsce przekazanie Miastu Rzeszów infrastruktury wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej o wartości około 30 milionów złotychPrzekazanie infrastruktury możliwe było dzięki temu, że upłynął czas tzw. trwałości projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” było dla władz Powiatu Rzeszowskiego sztandarowym działaniem, bo dzięki niemu pozyskano światowych liderów z wielu innowacyjnych dziedzin gospodarki. Przedsięwzięcie to okazało się sukcesem i przyniosło wymierne efekty. Projekt zrealizowano za ponad 80 mln zł. Powstał teren o wielkim potencjale inwestycyjnym, okrzyknięty gospodarczym sercem regionu. Inwestorzy mieli do dyspozycji w pełni uzbrojone tereny o powierzchni 83,42 ha. Wyjątkowość tej inwestycji polegała na tym, że była ona realizowana przez powiat na terenach będących jego własnością. Aktualnie w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko” jest 40 firm, które zainwestowały do tej pory 2,5 mld złotych i utworzą docelowo 4 tysiące nowych miejsc pracy.