Informacja prasowa dotycząca projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę PNT Rzeszów – Dworzysko”

DSC_0006

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową przygotowaną na konferencję dla przedstawicieli prasy.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie Innowacji.

 • PODPISANIE UMOWY Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 5.09.2012 r.
 • Dofinansowanie z działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 53,2 mln zł
 • Wartość brutto zadań objętych projektem – 78 mln zł,
 • Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego – 21,4 mln zł.

W ramach realizacji I etapu projektu uzbrojono teren o powierzchni 59,2 ha, w tym:

 • drogi – 5,3 km,
 • ścieżki rowerowe – 0,9676 ha,
 • chodniki – 0,8651 ha,
 • oświetlenie uliczne w technologii LED – 128 lamp,
 • sieci sanitarne i wodociągowe – 12,4 km,
 • gazociągi – 6,2 km,
 • całość infrastruktury energetycznej,
 • sieci kanalizacji deszczowej (9,4 km) i zbiornik retencyjny zapewniające pełne odwodnienie terenu,
 • przepompownie ścieków,
 • drogi łączące teren PNT Rzeszów – Dworzysko z miejską infrastrukturą komunikacyjną wykona Gmina Miasto Rzeszów.

Po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, zostały wykazane oszczędności w projekcie na poziomie 22 077 966,76 mln zł. Powiat Rzeszowski zaproponował, by tę kwotę przeznaczyć na uzbrojenie dodatkowego terenu o powierzchni 24,9 ha. W dniu 19.12.2013 r. uzyskano zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zagospodarowanie powstałych oszczędności, które przeznaczone zostaną na:

 • uzbrojenie dodatkowego obszaru 24,9 ha przylegającego do uzbrajanego terenu, położonego w Pogwizdowie Nowym, Gmina Głogów Małopolski,
 • regulację rowu nr 5 odprowadzającego wody opadowe z terenu Parku, aż do ujścia do rzeki Czarna,
 • budowę innowacyjnej farmy ogniw fotowoltaicznych na pow. 2 ha, produkująca energię elektryczną, co przełoży się na niższe koszty funkcjonowania firm.

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko jest kluczowym dla rozwoju Podkarpacia przedsięwzięciem inwestycyjnym, dzięki któremu Powiat Rzeszowski stworzy serce gospodarcze dla miasta i całego regionu. Park Rzeszów – Dworzysko to obecnie największy i najatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia. Ma dogodne położenie komunikacyjne. W pobliżu funkcjonuje prężnie rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów – Jasionka, niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy – Polska – Ukraina. Powiat jest jedynym właścicielem całego gruntu, co ułatwi i przyspieszy sprzedaż działek.

Obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa Gospodarki na włączenie naszego Parku Rzeszów – Dworzysko do Specjalnej Ekonomicznej „Euro – Park” Mielec, dzięki temu Inwestorzy będą mogli liczyć na znaczne ulgi podatkowe.

Dla całego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczający obszar pod działalność przemysłowo – usługową.

Każda działka przeznaczona pod inwestycję posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, w tym zapotrzebowanie w energię elektryczną według indywidualnych potrzeb Inwestora. Rozpoczęto procedurę podziału działek, których wycena nastąpi w IV kwartale tego roku.

W styczniu 2015 r., będzie można kupować działki w drodze przetargu. Ze względu na atrakcyjność terenu, kilka firm już dokonało rezerwacji. We wrześniu 2015 roku będą dostępne kolejne, kompleksowo uzbrojone 24,9 ha. Dodatkowo powstanie farma ogniw fotowoltaicznych, która będzie produkować energię elektryczną dla potrzeb Parku, co przełoży się na niższe koszty jego funkcjonowania.

Park Rzeszów – Dworzysko jest miejscem dla innowacyjnych firm produkujących w oparciu o nowoczesne technologie, angażujących regionalny potencjał naukowo – badawczy, gospodarczy oraz infrastrukturalny.

Zadania planowane do realizacji w 2014 roku i w latach następnych:

 • III kwartał 2014 r. – procedura podziału działek (59,2 ha),
 • IV kwartał 2014 r. – wycena działek,
 • IV kwartał 2014 / I kwartał 2015 r. – sprzedaż działek w drodze przetargu,
 • II kwartał 2015 r. – rozpoczęcie uzbrajania dodatkowego terenu PNT o powierzchni 24,9 ha,
 • III kwartał 2015 r. – zakończenie uzbrajania terenu o powierzchni 24,9 ha,
 • IV kwartał 2015 r. – rozpoczęcie procesu wprowadzania inwestorów na teren 24,9 ha.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 • Kompletne uzbrojenie 84,1 ha gruntów,
 • Pozyskanie minimum 21 inwestorów.

Przewiduje się, że po 2015 r. na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko funkcjonować będzie kilkadziesiąt innowacyjnych firm dających około 3000 miejsc pracy.